Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Wszechnica Myśli Prawicowej w Nowym Sączu powstała w 2001 r.

Od 2012 r. WMP jest sekcją ideowo-wychowawczą Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy.

          Celem Wszechnicy jest realizacja statutowego zadania  Kongresu Nowej Prawicy  w zakresie  przekształcania  ducha opinii publicznej  w kierunku umożliwiającym rekonstytucję w Polsce norm i zasad cywilizacji łacińskiej.

          Środkami  realizacji  tego celu są słowo  mówione  i pisane,  a  także inne formy komunikacji.

W ramach Wszechnicy funkcjonuję następujące przedsięwzięcia :

- Biblioteka im. Feliksa Konecznego;

- Kiermasz Książki Prawicowej;

- Wykłady, odczyty, seminaria;

- Zeszyty Wszechnicy Myśli Prawicowe;

- Czytelnia prasy prawicowej.

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl