Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

ANDRZEJ PACIEJ

Prezes Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy 

Urodzony w 1958r. Mieszka w Piątkowej k/Nowego Sącza.  Żonaty, czworo dzieci. 

Magister ekonomii, nauczyciel, działacz społeczno-polityczny. W latach 1980-85 członek Klubu Inteligencji Katolickiej.  W podziemiu solidarnościowym  tzw. "mrówka” (organizacja wykładów, kolportaż bibuły, mała poligrafia, akcje ulotkowe, itp.). W 1985r. w trakcie odbywania służby wojskowej zdegradowany ze stopnia podchorążego do szeregowca za działalność antypaństwową (domaganie się drogą służbową uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej oraz poproszenie oficera politycznego o wydanie na piśmie sprzecznego z przepisami prawa rozkazu). Od 1989 aktywny sympatyk Ruchu Polityki Realnej (przekształconego w Unię Polityki Realnej). Członek UPR od 1996r., od 2000 prezes Oddziału Nowosądeckiego UPR, a następnie od 2011r. prezes Oddziału Nowosądeckiego KNP. Członek sygnatariusz UPR od 2008r. Członek sygnatariusz Kongresu Nowej Prawicy. Pomysłodawca i organizator od 2000r. Wszechnicy Myśli Prawicowej w Nowym Sączu (prelekcje, wykłady, Kiermasz Książki Prawicowej, Zeszyty WMP, Biblioteka im. Feliksa Konecznego). Wielokrotny kandydat w wyborach do sejmu, sejmiku i PE. 

 

KRZYSZTOF KLEMCZAK

Sekretarz Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy

administrator strony WWW

 

 

 

KAMIL STOJEK

Skarbnik Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy

 

 

 

 

 

TOMASZ CHOWANIEC

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy

 

 

 

 

 

KAMIL STOJEK

Kierownik Biblioteki Feliksa Konecznego

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl