Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Zeszyty Wszechnicy Myśli Prawicowej  w Nowym Sączu

Rok 2001:

 1. Polityczne ABC Unii Polityki Realnej.
 2. Eryk von Kuehnelt-Leddihn: Deklaracja Portlandzka.
 3. Leonard E. Read: Istota amerykanizmu.
 4. John Atterian: Niemoralność państwowych ubezpieczeń społecznych.
 5. Paul A. Cleveland: Niemoralność państwowej opieki zdrowotnej.
 6. Ks. Robert Sirico: Przypowieść o talentach-Biblia i przedsiębiorcy.
 7. Leon XIII: Immortale Dei - Encyklika o państwie chrześcijańskim.
 8. Kard. August Hlond: O chrześcijańskie zasady życia państwowego – list pasterski.
 9. Leon XIII: Diuturnum illud – Encyklika o władzy politycznej.
 10. Pius XI: Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim.
 11. Leon XIII: Rerum Novarum – Encyklika o kwestii robotniczej.
 12. Kard. Stefan Sapieha: O wychowaniu – list pasterski.
 13. Pius XI: Divini illius magistri - Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży.

 

 Rok 2002:

 1. Leon XII: Libertas – Encyklika o wolności człowieka.
 2. Pius XI: Quadragesimo anno – Encyklika o odnowieniu ustroju państwowego.
 3. Feliks Koneczny: Etyka a prawo.
 4. Feliks Koneczny: Państwa a społeczeństwa.
 5. Feliks Koneczny: Państwo a dekalog.
 6. Feliks Koneczny: Polska między  Wschodem a Zachodem.
 7. Feliks Koneczny: Kościół jako polityczny wychowawca narodów.

 

Rok 2003:

 1. Leon XIII: Sapientiae christianae – Encyklika o obowiązkach chrześcijan jako obywateli.
 2. Leon XIII: Graves de communi – Encyklika o demokracji chrześcijańskiej.
 3. Tomasz Gabiś: Podatki.
 4. Michał Wojciechowski: Wywiad z UPR.
 5. Ks. Michał Poradowski: Katolicka nauka o państwie.
 6. Konstytucja 3 Maja.
 7. Feliks Koneczny: Rzut oka na polskie dzieje gospodarcze.
 8. Feliks Koneczny: Zawisłość ekonomii od etyki.

 

Rok 2004:

 1. Ks.Jacek Salij OP: Prawo pozytywne a prawo naturalne.
 2. Stanisław Michalkiewicz: Ostatni Rok Niepodległości.

 

Rok 2005:

 1. Janusz Korwin-Mikke: Kara śmierci.

Rok 2006:

 1. Stanisław Michalkiewicz: Konstytucja RP & Tożsamość prawicy.
 2. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. zwana Konstytucją 3 Maja.

 

Zeszyty do nabycia w ramach Kiermaszu Książki Prawicowej

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl