Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Szanowni Państwo, 

Jesteśmy jedną z niewielu partii utrzymujących się jedynie ze składek członkowskich i darowizn oraz datków życzliwych nam osób.

Utrzymywanie lokalu, biblioteki, organizowanie wykładów, udział w wyborach oraz wiele innych przedsięwzięć wymaga posiadania środków pieniężnych.

Wszystkich, którym bliskie są wartości i ideały reprezentowane przez Kongres Nowej Prawicy prosimy o wsparcie. 

Darowizny na rzecz Oddziału Nowosądeckiego KNP można przekazać poprzez:

a) przelew bankowy na nasze oddziałowe konto:

Kongres Nowej Prawicy Oddział Nowosądecki

Nowy Sącz, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3
22 1090 2851 0000 0001 2024 7996

b) wpłatę gotówki w kasie naszego oddziału / dyżury: wtorek 18 – 20 /

Należy pamiętać! :

- Wpłaty pochodzić mogą TYLKO od osób prywatnych. 

-  W wypadku wpłaty z konta bankowego NIE MOŻE być to konto firmowe ani konto osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

- Zlecenia mogą pochodzić tylko od obywateli polskich, bez względu na miejsce zamieszkania.

- W ciągu roku jedna osoba może wpłacić co najwyżej 12 460 zł.

- W zleceniach podać należy imię, nazwisko i adres zamieszkania darczyńcy. Anonimowe przekazy podlegają przepadkowi na rzecz skarbu państwa.

- Darowizny na rzecz partii politycznych nie podlegają odliczeniom podatkowym.

Darowizny przekazane z naruszeniem w/w zasad wynikających z ustawy o partiach politycznych (Dz. U. 2001r., nr 79, poz. 857) będą darczyńcom zwracane.

Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy!

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl