Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Aby zostać członkiem Oddziału Nowosądeckiego KNP należy oprócz składki centralnej płaconej na ogólnych zasadach członkostwa uiścić składkę oddziałową.

W Oddziale Nowosądeckim KNP obowiązuje miesięczna składka w wysokości 20 zł (od kwietnia 2014 będzie to 25zł) dla wszystkich kategorii członków. Dzieli się ją na składkę centralną i składkę oddziałową odpowiednio do statusu Członka.

Deklaracje przyjmuje prezes a wpłaty skarbnik Oddziału Nowosądeckiego KNP w czasie ustalonych dyżurów lub w inny wcześniej ustalony sposób.

 

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl