Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Lekcja historii w Nowym Sączu i Gorlicach

Drukuj PDF

Wymiana elit w PRL po 1945

Oddział Nowosądecki KNP we współpracy ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowymi Gorlicami zaprasza w sobotę 21 listopada na wykład Leszka Żebrowskiego  pt.  „Wymiana elit w PRL po 1945”. Leszek Żebrowski  jest historykiem, publicystą /m.in. „Naszej Polski”/, badaczem  dziejów polskiego podziemia niepodległościowego w czasie i po II wojnie światowej. Ostatnio wydał książkę  „W szponach czerwonych”. Zachęcamy do skorzystania z okazji uzupełnienia wiedzy historycznej w tak istotnym dla życia narodu polskiego zagadnieniu.

Nowy Sącz:sobota, 21.11.2015r., godz. 14.00 / Restauracja PANORAMA, ul. Romanowskiego 6;

Gorlice:sobota, 21.11.2015r., godz. 18.00  / Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Wróblewskiego 12;

 

11 listopada 2015

Drukuj PDF

 

11 listopada

Święto

Niepodległości

 

 

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

Drukuj PDF

Uroczystość Wszystkich Świętych - także tych nie beatyfikowanych i nie kanonizowanych - ma charakter radosny. Wspominamy wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w Niebie. Są oni naszymi orędownikami u Boga i przykładami do naśladowania.

 

 

2 listopada - Dzień Zaduszny

 

Dzień Zaduszny jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują jeszcze w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zaduszki są wspomnieniem zmarłych potrzebujących oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła. Jest to dzień nabożeństw i modłów w intencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę. Możemy im pomóc uzyskując dla nich w tym dniu odpusty.

 

 

 

Słowo Prezesa Oddziału Nowosądeckiego

Drukuj PDF

Gorąco dziękuję Wszystkim, którzy oddali swój głos w wyborach do sejmu w okręgu nr 14  na Kandydatów Kongresu Nowej Prawicy. W okolicznościach, w jakich przyszło głosy te pozyskać, mają one wartość szczególną. Jeszcze raz pragnę podziękować członkom, sympatykom oraz ludziom dobrej woli za różnorakie formy wsparcia kampanii wyborczej, w obszarze działania Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, tatrzański). Członkom Oddziału dziękuję za wywiązanie się ze statutowego obowiązku jakim jest branie przez nasza partię udziału w wyborach.  Przed nami kontynuacja pracy w duchu służby i wierności normom i zasadom cywilizacji łacińskiej, których przywrócenie uważamy za niezbędne dla naprawy Rzeczypospolitej.

Za księdzem Piotrem Skargą, życzę nowo ukonstytuowanym władzom by „wedle woli Bożej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować”.

Andrzej Paciej

- prezes O/Nowosądeckiego KNP  

Naprawimy Polskę

Drukuj PDF

Od ponad 25-ciu lat środowiska konserwatywno-liberalne zorganizowane w ramach Unii Polityki Realnej, a następnie Kongresu Nowej Prawicy, wskazują na wynaturzony charakter ustroju demokratycznego ze wszystkimi tego rezultatami, mylnie określanymi jako kryzysy.

Przez cały ten okres konsekwentnie celem naszej działalności jest przywrócenie w życiu publicznym Polski norm i zasad cywilizacji łacińskiej. Z powyższych norm wynika też zobowiązanie się w naszych działaniach do przestrzegania zasady, że cel nie uświęca środków.

Wymienione wyżej kierunki pracy programowej i formacyjno-duchowej środowiska  konserwatywno-liberalnego znajdują odzwierciedlenie m.in. w poniższych dokumentach. Zachęcamy do ich lektury i naprawienia Polski razem z nami!

 

 

Deklaracja Ideowa

Program KNP

Eryk von Kuehnelt-Leddihn: Deklaracja Portlandzka

Stanisław Michalkiewicz:   Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Stanisław Michalkiewicz:  Tożsamość prawicy

Polityczne ABC  Unii Polityki Realnej

 

W imieniu O/Nowosądeckiego KNP                                                                    

Andrzej Paciej - prezes

--

 

 

Zachęcamy także do zapoznania się z odpowiedziami na pytania naszej "jedynki", w kwestionariuszu dla Radia Kraków. Pełny tekst można znaleźć tutaj

Strona 10 z 36


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl