Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Słowo Prezesa Oddziału Nowosądeckiego

Drukuj PDF

Gorąco dziękuję Wszystkim, którzy oddali swój głos w wyborach do sejmu w okręgu nr 14  na Kandydatów Kongresu Nowej Prawicy. W okolicznościach, w jakich przyszło głosy te pozyskać, mają one wartość szczególną. Jeszcze raz pragnę podziękować członkom, sympatykom oraz ludziom dobrej woli za różnorakie formy wsparcia kampanii wyborczej, w obszarze działania Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, tatrzański). Członkom Oddziału dziękuję za wywiązanie się ze statutowego obowiązku jakim jest branie przez nasza partię udziału w wyborach.  Przed nami kontynuacja pracy w duchu służby i wierności normom i zasadom cywilizacji łacińskiej, których przywrócenie uważamy za niezbędne dla naprawy Rzeczypospolitej.

Za księdzem Piotrem Skargą, życzę nowo ukonstytuowanym władzom by „wedle woli Bożej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować”.

Andrzej Paciej

- prezes O/Nowosądeckiego KNP  

Naprawimy Polskę

Drukuj PDF

Od ponad 25-ciu lat środowiska konserwatywno-liberalne zorganizowane w ramach Unii Polityki Realnej, a następnie Kongresu Nowej Prawicy, wskazują na wynaturzony charakter ustroju demokratycznego ze wszystkimi tego rezultatami, mylnie określanymi jako kryzysy.

Przez cały ten okres konsekwentnie celem naszej działalności jest przywrócenie w życiu publicznym Polski norm i zasad cywilizacji łacińskiej. Z powyższych norm wynika też zobowiązanie się w naszych działaniach do przestrzegania zasady, że cel nie uświęca środków.

Wymienione wyżej kierunki pracy programowej i formacyjno-duchowej środowiska  konserwatywno-liberalnego znajdują odzwierciedlenie m.in. w poniższych dokumentach. Zachęcamy do ich lektury i naprawienia Polski razem z nami!

 

 

Deklaracja Ideowa

Program KNP

Eryk von Kuehnelt-Leddihn: Deklaracja Portlandzka

Stanisław Michalkiewicz:   Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Stanisław Michalkiewicz:  Tożsamość prawicy

Polityczne ABC  Unii Polityki Realnej

 

W imieniu O/Nowosądeckiego KNP                                                                    

Andrzej Paciej - prezes

--

 

 

Zachęcamy także do zapoznania się z odpowiedziami na pytania naszej "jedynki", w kwestionariuszu dla Radia Kraków. Pełny tekst można znaleźć tutaj

Naprawimy Polskę

Drukuj PDF

 

 

 

Kongres Nowej Prawicy okręg 14 - zarejestrowany

Drukuj PDF

W piątek 11-go września, Sztab Oddziałowy KNP przekazał do Delegatury PKW w Nowym Sączu komplet dokumentów celem zarejestrowania listy kandydatów Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy w wyborach do sejmu w ok. nr 14.

We wtorek po 15-tej, poinformowani zostaliśmy o zarejestrowaniu naszej listy, którą poniżej zamieszczamy.

Wszystkim, którzy wsparli Oddział Nowosądecki Kongresu Nowej Prawicy w zrealizowaniu naszego statutowego zadania jakim jest udział w wyborach, serdecznie dziękujemy.

Kongres Nowej Prawicy w wyborach demokratycznych bierze udział nie z miłości do demokracji lecz by, jak przystoi ludziom Prawym, „nastawać w porę i nie w porę”…

Celem KNP jest przywrócenie w życiu państwowym i publicznym norm i zasad cywilizacji łacińskiej skutecznie wyeliminowanych z tegoż życia przez demokrację właśnie.

Zjawiska nazywane dzisiaj myląco „kryzysami” są tego rezultatem.

Aktualne są  słowa zapisane równo 100 lat temu przez Świętego Józefa Sebastiana Pelczara: „ odrodzenie polityczne naszej ojczyzny, którego się nie od ludzi, ale od Boga spodziewamy, ma iść w parze z odrodzeniem duchowym”.

 

W imieniu O/Nowosądeckiego KNP

Andrzej Paciej

-prezes       

 

Kandydaci Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy – okręg sejmowy nr 14

 

1. Andrzej Paciej, Nauczyciel matematyki, Piątkowa, członek KNP

2. Krzysztof Wojtaszek, Technik zootechnik, Nowy Targ, członek KNP

3. Kamil Mucha, Magister zarządzania, Szalowa, członek KNP

4. Krzysztof Klemczak, Spedytor międzynarodowy, Nowy Sącz, członek KNP

5. Ryszard Pyzik, Elektromechanik, Gorlice, członek KNP           

6. Władysław Łowisz, Inżynier inżynierii sanitarnej, Ciche, członek KNP

7. Barbara Duda, Technik chemik, Piwniczna-Zdrój           

8. Monika Targosz, Handlowiec, Targoszów           

9. Wioletta Mirek, Handlowiec, Łabowa, członek KNP     

10. Monika Bednarek, Doradca klienta, Rożnów    

11. Zdzisław Budzyk,  Handlowiec, Nowy Targ, członek KNP    

12. Barbara Klemczak, Gospodyni domowa, Stary Sącz    

13. Kamil Stojek, Technik obsługi turystycznej, Nowy Sącz, członek KNP          

14. Anna Wędrychowicz, Handlowiec, Korczyna  

15. Stanisław Dobrowolski,  Inżynier elektryk, Paszyn      

16. Grzegorz Uzar, Handlowiec, Gorlice   

17. Helena Borkowska, Emeryt, Nowy Sącz           

18. Tomasz Chowaniec, Przedsiębiorca, Nowy Targ, członek KNP   

 

Wybory parlamentarne 2015

Drukuj PDF

Komunikat wyborczy Zarządu O/Nowosądeckiego KNP

W związku z zarejestrowaniem Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 25 października i decyzją Rady Głównej KNP o zbiórce podpisów pod naszymi listami Zarząd O/Nowosądeckiego  KNP powołuje:

- Oddziałowy Sztab Wyborczy

- Sieć Koordynatorów ds. zbiórki podpisów, obsady Okręgowych Komisji Wyborczych oraz współpracy z sympatykami KNP

- Ustala Dyżury Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

Wszystkich, którym zależy na przywróceniu norm i zasad cywilizacji łacińskiej w życiu publicznym i państwowym Polski  prosimy o pomoc w zbiórce podpisów poparcia dla Komitetu Wyborczego Kongresu Nowej Prawicy   /Karta na podpisy/

Termin zakończenia zbiórki podpisów ustala się na 5-tego września.

 

W imieniu Zarządu O/Nowosądeckiego KNP,

Andrzej Paciej

- prezes

Strona 10 z 36


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl