Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Kongres Nowej Prawicy okręg 14 - zarejestrowany

Drukuj PDF

W piątek 11-go września, Sztab Oddziałowy KNP przekazał do Delegatury PKW w Nowym Sączu komplet dokumentów celem zarejestrowania listy kandydatów Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy w wyborach do sejmu w ok. nr 14.

We wtorek po 15-tej, poinformowani zostaliśmy o zarejestrowaniu naszej listy, którą poniżej zamieszczamy.

Wszystkim, którzy wsparli Oddział Nowosądecki Kongresu Nowej Prawicy w zrealizowaniu naszego statutowego zadania jakim jest udział w wyborach, serdecznie dziękujemy.

Kongres Nowej Prawicy w wyborach demokratycznych bierze udział nie z miłości do demokracji lecz by, jak przystoi ludziom Prawym, „nastawać w porę i nie w porę”…

Celem KNP jest przywrócenie w życiu państwowym i publicznym norm i zasad cywilizacji łacińskiej skutecznie wyeliminowanych z tegoż życia przez demokrację właśnie.

Zjawiska nazywane dzisiaj myląco „kryzysami” są tego rezultatem.

Aktualne są  słowa zapisane równo 100 lat temu przez Świętego Józefa Sebastiana Pelczara: „ odrodzenie polityczne naszej ojczyzny, którego się nie od ludzi, ale od Boga spodziewamy, ma iść w parze z odrodzeniem duchowym”.

 

W imieniu O/Nowosądeckiego KNP

Andrzej Paciej

-prezes       

 

Kandydaci Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy – okręg sejmowy nr 14

 

1. Andrzej Paciej, Nauczyciel matematyki, Piątkowa, członek KNP

2. Krzysztof Wojtaszek, Technik zootechnik, Nowy Targ, członek KNP

3. Kamil Mucha, Magister zarządzania, Szalowa, członek KNP

4. Krzysztof Klemczak, Spedytor międzynarodowy, Nowy Sącz, członek KNP

5. Ryszard Pyzik, Elektromechanik, Gorlice, członek KNP           

6. Władysław Łowisz, Inżynier inżynierii sanitarnej, Ciche, członek KNP

7. Barbara Duda, Technik chemik, Piwniczna-Zdrój           

8. Monika Targosz, Handlowiec, Targoszów           

9. Wioletta Mirek, Handlowiec, Łabowa, członek KNP     

10. Monika Bednarek, Doradca klienta, Rożnów    

11. Zdzisław Budzyk,  Handlowiec, Nowy Targ, członek KNP    

12. Barbara Klemczak, Gospodyni domowa, Stary Sącz    

13. Kamil Stojek, Technik obsługi turystycznej, Nowy Sącz, członek KNP          

14. Anna Wędrychowicz, Handlowiec, Korczyna  

15. Stanisław Dobrowolski,  Inżynier elektryk, Paszyn      

16. Grzegorz Uzar, Handlowiec, Gorlice   

17. Helena Borkowska, Emeryt, Nowy Sącz           

18. Tomasz Chowaniec, Przedsiębiorca, Nowy Targ, członek KNP   

 

Wybory parlamentarne 2015

Drukuj PDF

Komunikat wyborczy Zarządu O/Nowosądeckiego KNP

W związku z zarejestrowaniem Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 25 października i decyzją Rady Głównej KNP o zbiórce podpisów pod naszymi listami Zarząd O/Nowosądeckiego  KNP powołuje:

- Oddziałowy Sztab Wyborczy

- Sieć Koordynatorów ds. zbiórki podpisów, obsady Okręgowych Komisji Wyborczych oraz współpracy z sympatykami KNP

- Ustala Dyżury Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

Wszystkich, którym zależy na przywróceniu norm i zasad cywilizacji łacińskiej w życiu publicznym i państwowym Polski  prosimy o pomoc w zbiórce podpisów poparcia dla Komitetu Wyborczego Kongresu Nowej Prawicy   /Karta na podpisy/

Termin zakończenia zbiórki podpisów ustala się na 5-tego września.

 

W imieniu Zarządu O/Nowosądeckiego KNP,

Andrzej Paciej

- prezes

Teoria spiskowa

Drukuj PDF

Stanisław Michalkiewicz w Małopolsce Południowej

 

W dniach 13-15czerwca 2015r. Oddział Nowosądecki Kongresu Nowej Prawicy wraz z Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych serdecznie zaprasza na tradycyjne już w Małopolsce Południowej spotkania z Mistrzem Pióra i Słowa –  panem Stanisławem Michalkiewiczem.

Spotkania ze Stanisławem Michalkiewiczem są zawsze swoistą odtrutką na zalewającą nas zewsząd metodyczną dezinformację i manipulację, prowadzoną przez służby specjalne oraz różne siły polityczne w ramach wojny psychologicznej, której celem jest ujarzmienie Narodu Polskiego bez walki.

Temat przewodni tegorocznych spotkań – Teoria spiskowa – wydaje się być  wyjątkowo przydatnym narzędziem do  rozpoznania charakteru i celów obecnej fazy tej wojny i obrony przed nimi

Jak zwykle spotkaniom towarzyszył będzie Kiermasz Książki Prawicowej.  

 

Andrzej Paciej

-prezes O/Nowosądeckiego KNP

 

Plan  spotkań w Małopolsce

 

Temat przewodni:   Teoria spiskowa

 

Terminarz spotkań:

 

Nowy Targ-  sobota - 13.06.2015r. - godz.1530

Spółdzielczy Dom Kultury - Aleja Kopernika 12

 

Nowy Sącz– sobota - 13.06.2015r. - godz.1930

CIVITAS CHRISTIANA -  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3

 

Tuchów- niedziela - 14.06.2015r. - godz.1400

Dom Kultury - ul. Chopina 10;

 

Gorlice - niedziela - 14.06.2015r. - godz.1800

PAŃSTWA SZKOŁA MUZYCZNA - ul. Wróblewskiego 12

 

Rabka-Zdrój-  poniedziałek - 15.06.2015r. - godz.1800

Miejski Dom Kultury /Galeria „Pod Aniołem”/ - ul. Parkowa 5

 

Relacja z Walnego Zebrania Oddziału Nowosądeckiego KNP

Drukuj PDF

W dniu 16 maja 2015r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy.

W części sprawozdawczej prezes Andrzej Paciej omówił sytuację i okoliczności działania Oddziału, jak również całej partii, w okresie od lutego 2014 do okresu bieżącego.

Następnie przypomniał, iż statutowy cel KNP, jakim jest odrodzenie i przywrócenie w życiu publicznym Polski norm i zasad cywilizacji łacińskiej, wymaga wielorakich, systematycznych, długofalowych, ale przede wszystkim moralnie godziwych wysiłków (cel nie uświęca środków).  

W części końcowej podziękował wszystkim Sympatykom i Członkom, którzy okazali pieniężną, materialną i fizyczną pomoc O/Nowosądeckiemu KNP.

W dalszej kolejności sprawozdania zdali Paweł Niedośpiał (skarbnik) i Tomasz Chowaniec (przewodniczący Komisji Rewizyjnej). 

Po dyskusji nad absolutorium dla Zarządu Oddziału przystąpiono do jego głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja skrutacyjna ogłosiła, że w głosowaniu tajnym, Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium.     

W toku dalszej części zebrania:

1/ Dokonano ukonstytuowania Władz Oddziału i przydziału funkcji roboczych:

a/ Zarządu Oddziału w składzie:

- Andrzej Paciej – prezes

- Krzysztof Klemczak – sekretarz, administrator oddziałowej strony WWW

- Paweł Niedośpiał – skarbnik (obsługa subkonta)

b/ Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Tomasz Chowaniec – przewodniczący

- Kamil Stojek – członek

Kolega Kamil Stojek podjął się kontynuacji pełnienia obowiązków kierownika Biblioteki Feliksa Konecznego.

2/ Uchwalono pozostawienie składki łącznej (oddziałowej i centralnej) w wysokości 25zł/m-c. (przy czym część centralna może być przekazywana samodzielnie przez każdego członka na konto centralne partii).

3/ Omówiono plan działania Oddziału w najbliższej przyszłości, z uwzględnieniem zarysu zadań wynikających ze zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Na tym punkcie zakończono Walne Zebranie O/Nowosądeckiego KNP.

 

Krzysztof Klemczak

Sekretarz Oddziału Nowosądeckiego KNP

 

Podziękowanie

Drukuj PDF

Gorąco dziękuję Wszystkim członkom, sympatykom oraz ludziom dobrej woli, którzy na różne  sposoby wsparli kampanię prezydencką Pana Jacka Wilka w obszarze działania Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy /powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, tatrzański/. To dzięki Wam można było mówić poważnie o Polsce do większego grona opinii publicznej.  Dziękuję również Panu Jackowi Wilkowi za godne reprezentowanie Kongresu Nowej Prawicy, w niełatwych okolicznościach, w jakich przyszło funkcjonować konserwatywno-liberalnej formacji, szczególnie w okresie ostatnich miesięcy.

Jeszcze Polska nie zginęła.

Andrzej Paciej

Prezes O/Nowosądeckiego KNP

 

Strona 10 z 35


Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl