Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Drukuj PDF

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypominamy tekst Stanisława Michalkiewicza z roku 2006 pt. „Wstęp do rozważań  nad ustrojem”, będący zarazem okolicznościowym wstępem do wydania w ramach Zeszytów Wszechnicy Myśli Prawicowej Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 zwanej Konstytucją 3 Maja

 

 

 

Stanisław Michalkiewicz

Wstęp do rozważań nad ustrojem  

Po raz kolejny 3 maja będziemy obchodzić podwójne święto. Papież Pius XI, na prośbę Episkopatu Polski, skierowaną w 1920 r. do jego poprzednika, ustanowił w dniu 3 maja święto Matki Boskiej, Królowej Polski, obchodzone w Polsce od 1923 roku. Matka Boska została uhonorowana tytułem Królowej Korony Polskiej przez króla Jana Kazimierza w roku 1656. Ten akt miał znacznie nie tylko symboliczne, ale również jak najbardziej urzędowe. Aktualny polski król, w obecności senatorów, posłów, duchowieństwa, wojska i wszystkich stanów, ogłosił Matkę Boską Królową Polski i Wielką Księżną Litewską, a następnie stosowny akt został najformalniej zarejestrowany w księgach urzędowych miasta Lwowa. Ponieważ nikt nigdy aktu tego formalnie nie unieważnił, można powiedzieć, że Polska tak naprawdę jest monarchią, a inne formy ustrojowe mają charakter zastępczy. Z tym zastrzeżeniem wspominamy drugie święto. Przed 215 laty praojcowie nasi ułożyli Konstytucję państwa i – używając podstępu – uchwalili ją. Rocznica tego wydarzenia stała się w wolnej Polsce świętem państwowym. Z tej okazji w oficjalnych przemówieniach wygłaszane są frazesy o „wielkim święcie polskiej demokracji”. Tymczasem konstytucja 3 maja z demokracją miała tyle wspólnego, że likwidowała w Polsce ustrój republikański, przywracając dziedziczną monarchię, zaś samą demokrację ograniczała, poprzez zawarte w ustawach „około konstytucyjnych” postanowienie o pozbawieniu tzw. „szlachty-gołoty”, a więc szlachty pozbawionej własnych majątków, prawa głosu na sejmikach, gdzie wybierano posłów na Sejm. To ograniczenie, podobnie, jak zmiana ustroju, spowodowało wystąpienie przeciwko tej konstytucji ze strony zwolenników – jak byśmy dziś powiedzieli – „społeczeństwa obywatelskiego”, którzy zawiązali Konfederację Targowicką.       

Te okoliczności skłaniają do bardziej wnikliwego zastanowienia się nad konstytucją 3 maja. Jak pamiętamy, była ona narzędziem ratowania ginącego państwa. Jeśli zatem dzisiaj wynosimy pod niebiosa patriotyzm i polityczny rozum jej autorów, to nie możemy przechodzić do porządku nad tym, co właściwie uczynili. Zwróćmy uwagę, że konstytucja 3 maja wprowadzała ustrój monarchiczny, a w każdym razie zasadnicze jego elementy i ograniczała demokratyczną reprezentację, ale poszerzała zakres wolności przynajmniej w tym sensie, że stan mieszczański i chłopski oddawała pod opiekę prawa. Mamy zatem właśnie w czczonej przez Polaków konstytucji dowód, że demokracja i wolność wcale nie muszą iść ze sobą w parze, a po drugie – również wskazówkę, że droga do ratowania państwa przed upadkiem może prowadzić poprzez ograniczenie demokracji.

Nietrudno domyślić się dlaczego. W demokracji najważniejsza jest Liczba. Im większa Liczba, tym słuszniejsza Racja. Taki pogląd nie wytrzymuje jednak krytyki już na pierwszy rzut oka. Racja, czyli Prawda nie zależy ani od Liczby jej zwolenników i czasem jeden człowiek może mieć rację przeciwko reszcie świata – ani też nie jest przedmiotem kompromisów, głoszących, jakoby Prawda leżała „pośrodku”. Tymczasem Prawda ani nie podąża za Liczbą, ani też nie leży „pośrodku”, tylko leży tam, gdzie leży. Zasada demokratyczna jest oczywiście sprzeczna i ze stanem wiedzy i ze zdrowym rozsądkiem. Ponieważ złe drzewo nie może rodzic dobrych owoców, również demokratyczne rządy nieuchronnie prowadzą do popsucia prawa, a to – zdaniem św. Tomasza – jest najgorsze („corruptio optimi pessima”).

Dlaczego demokratyczne rządy nieuchronnie prowadzą do popsucia prawa? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak wspomniałem, w demokracji najważniejsza jest Liczba. Z drugiej jednak strony ubóstwienie Liczby usprawiedliwiane jest pragnieniem reprezentatywności ciał przedstawicielskich. Dlatego też współczesne demokracje rozdarte są między pragnieniem reprezentatywności, a potrzebą stworzenia większości. Ponieważ posiadanie większości jest niezbędnym warunkiem rządzenia, toteż pragnąc zachować przynajmniej pozory reprezentatywności, demokraci cały swój wysiłek i pomysłowość poświęcają na obmyślanie sposobów tworzenia większości. Ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że po wyborach trzeba będzie tworzyć większość z dwóch, albo i więcej ugrupowań, to na wszelki wypadek programy tych ugrupowań nie powinny się różnić zbyt wyraźnie. Toteż obserwujemy stopniowe upodabnianie się programów i ideologii poszczególnych ugrupowań, które z tej konieczności zaczynają w końcu czynić cnotę w postaci „przewidywalności”. Ta „przewidywalność”, to nic innego, jak akceptacja „tyranii status quo”. W rezultacie partie polityczne przestają różnić się od siebie czymkolwiek istotnym do tego stopnia, że podczas kampanii wyborczych specjaliści od wizerunku muszą wymyślać i partiom i ich liderom namiastki programów, koncentrując się na „cechach osobowości”, „miękkiej charyzmie” i tym podobnych cechach, istotnych raczej u aktorów, a nie przywódców politycznych. Ale bo też politycy w coraz to większym stopniu stają się pracownikami przemysłu rozrywkowego.

To nie byłoby jeszcze groźne, chociaż oczywiście można byłoby zapytać, czy ci często zresztą kiepscy aktorzy, powinni być tak wysoko opłacani. Naprawdę groźne jest dopiero to, że konieczność stworzenia większości sprawia, iż nie można realizować żadnych zdecydowanych posunięć, choćby nawet nie  wiadomo jak koniecznych, bo mogą one podważyć płaszczyznę porozumienia. W rezultacie reprezentatywność, czyli pluralizm przegrywa z potrzebą utworzenia większości, która jednak, z uwagi na sposób i uwarunkowania jej tworzenia, zdolna jest jedynie do podtrzymywania status quo.

Te zagadnienia nabierają szczególnej aktualności zwłaszcza teraz, gdy wielu przywódców politycznych deklaruje konieczność zmiany dotychczasowej formy państwowości polskiej, co przybiera postać hasła budowy IV Rzeczypospolitej. Zmiana formy państwowości wymaga również zmiany konstytucji, a zatem – również podjęcia decyzji, w jakim właściwie kierunku chcemy ją zmienić i jakie rezultaty dzięki tej zmianie uzyskać. Być może lektura tekstu Konstytucji 3 maja dostarczy takiej inspiracji.                                                         

                                                            Stanisław Michalkiewicz

Warszawa, 11 kwietnia 2006 r.

 

HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY

Stanisław Michalkiewicz „Konstytucja dla Polski”

Drukuj PDF

Zachęcamy do zapoznania się z relacją wideo z sobotniego (16/04) wykładu Pana Stanisława Michalkiewicza.

Konstytucja dla Polski…

Drukuj PDF

Za nami kolejna gorąca wizyta Stanisława Michalkiewicza w Małopolsce  Południowej. Przesłanką tegorocznych spotkań była, coraz bardziej uwidaczniająca się, aktualność opracowanego przez Stanisława Michalkiewicza w 1992r. projektu Konstytucji RP, którego lekturę zalecamy.

Spotkania z Panem Stanisławem Michalkiewiczem, jak zwykle, były przede wszystkim cenną lekcją politycznego myślenia. Niebawem udostępnimy relację filmową ze spotkania w Nowym Sączu, do której obejrzenia i wysłuchania bardzo zachęcamy.

O/Nowosądecki KNP

 

Konstytucja dla Polski…

Drukuj PDF

Stanisław Michalkiewicz w Małopolsce Południowej

 

        W dniach 15-17 kwietnia 2016 r. Oddział Nowosądecki Kongresu Nowej Prawicy  wraz z Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych serdecznie zaprasza na tradycyjne spotkania z Panem Stanisławem Michalkiewiczem.

        W ramach bogatej twórczości pisarskiej Stanisław Michalkiewicz jest także autorem projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opracowanego jeszcze w 1992 r.

        Pomimo upływu prawie ćwierćwiecza od napisania tego projektu, nie stracił on nic ze swej aktualności. Wprost przeciwnie! Ponieważ z każdym rokiem coraz bardziej na tejże aktualności zyskuje, dlatego temat wiodący  tegorocznych spotkań to  „Konstytucja dla Polski”.      

         Celem ubogacenia tegorocznych spotkań, w ramach Zeszytów Wszechnicy Myśli Prawicowej w Nowym Sączu, wznowiliśmy wydanie projektu Konstytucji RP wraz z dokumentem „Tożsamość prawicy”, który to dokument  – również autorstwa Stanisława Michalkiewicza - przedstawia założenia ideowe  projektu tej konstytucji. 

Serdecznie dziękujemy Panu Stanisławowi Michalkiewiczowi za napisanie wstępu do obecnego wydania projektu Konstytucji RP  oraz podjęcie trudu wygłoszenia wykładów na ten „gorący” temat.

 

Andrzej Paciej

 

-prezes O/Nowosądeckiego KNP

Wielkanoc A.D. 2016

Email Drukuj PDF

„Wieść radosna przez świat płynie,

że Zmartwychwstał

Pan nasz ninie!

Alleluja

więc śpiewajmy,

Bogu cześć

i chwałę dajmy!”

 

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

oraz dostąpienia wszelkich łask przygotowanych

przez Jezus Zmartwychwstałego   

 

                 życzy

                Zarząd Oddziału Nowosądeckiego KNP

                              Andrzej Paciej - prezes

 Krzysztof Klemczak - sekretarz

Paweł Niedośpiał – skarbnik

 

Strona 9 z 38


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl