Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

O prawie, karze i bezkarności...

Drukuj PDF

/U podstaw cywilizacji łacińskiej/

 

Ks. Prof. Tadeusz Guz przypomina klasyczną naukę filozoficzno-prawną na temat karalności matki za zabójstwo własnego /poczętego ale nienarodzonego/ dziecka.

 

 

 

W sercu cywilizacji łacińskiej

Drukuj PDF

Msza Święta naszych ojców w Nowym Sączu

 

    Oddział Nowosądecki Kongresu Nowej Prawicy, we współpracy z Pobudką - Klucz Nowy Sącz, serdecznie zapraszają w czwartek 6 października o godz. 18.00 do cerkwi pw. Św. Dymitra w Nowym Sączu /wejście od ulicy Długoszowskiego 83b - Skansen/ na Mszę Świętą w rycie trydenckim oraz na wykład pt. „Godność liturgii trydenckiej – 2000 lat Tradycji”.

Mszę Świętą odprawi i wykład wygłosi Ks. Łukasz Szydłowski -Przeor Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Krakowie.                                                

Więcej o Mszy Świętej:

 

Relacja z Walnego Zebrania Oddziału Nowosądeckiego KNP

Drukuj PDF

         W dniu 16 lipca 2016r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy.

         W części sprawozdawczej, prezes Andrzej Paciej przypomniał, iż statutowym celem KNP  jest odrodzenie i przywrócenie w życiu publicznym Polski norm i zasad cywilizacji łacińskiej, a głównymi formami jego realizacji: praca edukacyjna i udział w wyborach. W tym kontekście omówił sytuację i działania Oddziału, jak również i całej partii, w okresie od czerwca 2015.  W części końcowej podziękował wszystkim Sympatykom i Członkom, którzy okazali pieniężną, materialną i fizyczną pomoc O/Nowosądeckiemu KNP. Prezes Paciej poinformował i pogratulował Kol. Tomaszowi Chowańcowi wyboru na Sędziego Zwyczajnego Sądu Naczelnego KNP.

        Po sprawozdaniach Skarbnika i Komisji Rewizyjnej przystąpiono do dyskusji nad absolutorium dla Zarządu Oddziału. Następnie przystąpiono do głosowania absolutorium dla Zarządu. Komisja skrutacyjna ogłosiła, że w głosowaniu tajnym Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium.     

W toku dalszej części zebrania:

1/ Dokonano ukonstytuowania Władz Oddziału i przydziału funkcji roboczych:

a/ Zarządu Oddziału w składzie:

- Andrzej Paciej – prezes

- Krzysztof Klemczak – sekretarz /administrator strony oddziałowej i obsługa poczty/

- Kamil Stojek – skarbnik

b/ Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Tomasz Chowaniec – przewodniczący

- Mariusz Mucha – członek

Kolega Kamil Stojek podjął się kontynuacji pełnienia obowiązków kierownika Biblioteki Feliksa Konecznego.

2/ Uchwalono pozostawienie składki łącznej (oddziałowej i centralnej) w wysokości 25zł/m-c.

Część centralna może być przekazywana samodzielnie przez każdego członka na konto centralne partii.

3/ Omówiono plan działania Oddziału w 2-giej połowie 2016 r.

4/ W dyskusji nad bieżącą sytuacją polityczną w Polsce zwrócono uwagę m.in., że także  według obecnego układu prezydencko – rządowo – parlamentarnego /włącznie z przytłaczającą większością opozycji/, receptą na narastające negatywne zjawiska trwającej od 25-lat rekonstrukcji socjalizmu,  jest kontynuacja, reformowanie i aplikacja nowych rozwiązań socjalistycznych.

Na tym punkcie zakończono Walne Zebranie O/Nowosądeckiego KNP.

Krzysztof Klemczak                                                                                      

Sekretarz Oddziału Nowosądeckiego KNP

 

 

Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy

Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE

       Na podstawie punktu 3.1.b Statutu Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy zwołuję Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy na dzień 16.07.2016 r. na godz.16.00 w siedzibie Oddziału Nowosądeckiego KNP przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3 / Ip w Nowym Sączu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Oddziału.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Oddziału.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Prezesa Oddziału.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału.

11. Wybór Komisji Rewizyjnej.

12. Uchwalenie składki oddziałowej.

13. Ustalenie działań Oddziału w 2-gim półroczu 2016.

14. Wolne wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad.

 

Andrzej Paciej

Prezes Oddziału Nowosądeckiego KNP

Biskup w czasie burzy

Drukuj PDF

Arcybiskup Marcel Lefebvre- obrońca Wiary i Tradycji czy schizmatyk ?

 

Oddział Nowosądecki Kongresu Nowej Prawicy serdecznie zaprasza na spotkania w czasie których odbędzie się projekcja dokumentalnego filmu „Marcel Lefebvre – Biskup w czasie burzy”.

Film został zrealizowany na podstawie  biografii abp. Marcela Lefebvre autorstwa bp Bernarda Tissier de Mallerais. Znajdują się w nim archiwalne nagrania z życia abp. Lefebvre'a, a także rozmowy z jego współpracownikami i rodziną.

Film ukazuje też udział biskupa w Soborze Watykańskim II,  który zamiast „nowej wiosny Kościoła”, stał się początkiem, targającej łodzią piotrową po dziś dzień, dramatycznej także w skutkach dla cywilizacji łacińskiej, nawałnicy.

Po projekcji filmu przewidziana jest dyskusja, którą poprowadzi dr Wojciech Golonka.

 

Andrzej Paciej

-prezes O/Nowosądeckiego KNP

Strona 8 z 38


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl