Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Boże Narodzenie A.D. MMXV

Drukuj PDF

Światłość w ciemności świeci!

 

Niech Obecność wcielonego Syna Bożego dodaje sił naszej woli,

niech oświeca rozum i pokrzepia ciało w pielgrzymowaniu

do Niebieskiej Ojczyzny!

 

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego

i szczęśliwego Nowego Anno Domini MMXVI,

życzy Zarządu Oddziału Nowosądeckiego KNP

Andrzej Paciej –  prezes

Krzysztof Klemczak – sekretarz

Paweł Niedośpiał  skarbnik

 

 

 

 

O demokracji i konstytucji RP – uwag kilka ku pamięci

PDF

1.Wbrew propagandzie ostatnich dwóch stuleci /media, monopol szkolny/ demokracja w refleksji politycznej od zarania dziejów zaliczana była - podobnie jak  tyrania i oligarchia - do niegodziwych form ustroju państwa /Arystoteles, Św. Tomasz/. Jej owocem była rzeczywistość opisana m.in. w słowach św. Augustyna: „Czymże są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników?”

2. Projekt konstytucji RP z 1997 roku przegłosowała w Zgromadzeniu Narodowym  koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Wolności i Unii Pracy. W referendum z 25 maja 1997r. projekt ten uzyskał poparcieledwie  20% uprawnionych wyborców. Konstytucja ta w sposób zuchwały i jednoznaczny głosi, że państwo będzie narzędziem zwalczania sprawiedliwości i prawdy, cytat: „Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

3. Środowisko konserwatywno-liberalne, występujące wówczas pod szyldem Unii Polityki Realnej, nie miało złudzeń co do komunistycznego rodowodu, charakteru i celów aplikowanej Polakom konstytucji /plakat powyżej/.

4. Ponieważ coraz częściej artykułowana jest potrzeba uchwalenia nowej Konstytucji, zapraszam do zapoznania się z projektem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej autorstwa Stanisław Michalkiewicza z 1992r., który w tamtym czasie nie znalazł niezbędnego poparcia parlamentarzystów.

Andrzej Paciej

 

Lekcja historii

Leszek Żebrowski:  Wymiana elit w PRL po 1945

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu p.  Leszka Żebrowskiego.

Wykład odbył się w sobotę 21 listopada 2015r., w Nowym Sączu, w restauracji PANORAMA.

 

 

Święty Mikołaj biskupem był!

Drukuj PDF

Ks. Romana Kneblweski:  Prawda o  Św. Mikołaju

Więcej informacji:

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-06.php3

 

Lekcja historii w Nowym Sączu i Gorlicach

Drukuj PDF

Wymiana elit w PRL po 1945

Oddział Nowosądecki KNP we współpracy ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowymi Gorlicami zaprasza w sobotę 21 listopada na wykład Leszka Żebrowskiego  pt.  „Wymiana elit w PRL po 1945”. Leszek Żebrowski  jest historykiem, publicystą /m.in. „Naszej Polski”/, badaczem  dziejów polskiego podziemia niepodległościowego w czasie i po II wojnie światowej. Ostatnio wydał książkę  „W szponach czerwonych”. Zachęcamy do skorzystania z okazji uzupełnienia wiedzy historycznej w tak istotnym dla życia narodu polskiego zagadnieniu.

Nowy Sącz:sobota, 21.11.2015r., godz. 14.00 / Restauracja PANORAMA, ul. Romanowskiego 6;

Gorlice:sobota, 21.11.2015r., godz. 18.00  / Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Wróblewskiego 12;

 

Strona 8 z 35


Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /nowaprawicanowysacz/templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl