Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

11 listopada 2016

Drukuj PDF

 

11 listopada

Święto

Niepodległości

 

 

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

Drukuj PDF

 

Uroczystość Wszystkich Świętych - także tych nie beatyfikowanych i nie kanonizowanych - ma charakter radosny. Wspominamy wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w Niebie. Są oni naszymi orędownikami u Boga i przykładami do naśladowania.

 

 

2 listopada - Dzień Zaduszny

 

Dzień Zaduszny jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują jeszcze w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zaduszki są wspomnieniem zmarłych potrzebujących oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła. Jest to dzień nabożeństw i modłów w intencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę. Możemy im pomóc uzyskując dla nich w tym dniu odpusty.

 

 

 

O prawie, karze i bezkarności...

Drukuj PDF

/U podstaw cywilizacji łacińskiej/

 

Ks. Prof. Tadeusz Guz przypomina klasyczną naukę filozoficzno-prawną na temat karalności matki za zabójstwo własnego /poczętego ale nienarodzonego/ dziecka.

 

 

 

W sercu cywilizacji łacińskiej

Drukuj PDF

Msza Święta naszych ojców w Nowym Sączu

 

    Oddział Nowosądecki Kongresu Nowej Prawicy, we współpracy z Pobudką - Klucz Nowy Sącz, serdecznie zapraszają w czwartek 6 października o godz. 18.00 do cerkwi pw. Św. Dymitra w Nowym Sączu /wejście od ulicy Długoszowskiego 83b - Skansen/ na Mszę Świętą w rycie trydenckim oraz na wykład pt. „Godność liturgii trydenckiej – 2000 lat Tradycji”.

Mszę Świętą odprawi i wykład wygłosi Ks. Łukasz Szydłowski -Przeor Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Krakowie.                                                

Więcej o Mszy Świętej:

 

Relacja z Walnego Zebrania Oddziału Nowosądeckiego KNP

Drukuj PDF

         W dniu 16 lipca 2016r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy.

         W części sprawozdawczej, prezes Andrzej Paciej przypomniał, iż statutowym celem KNP  jest odrodzenie i przywrócenie w życiu publicznym Polski norm i zasad cywilizacji łacińskiej, a głównymi formami jego realizacji: praca edukacyjna i udział w wyborach. W tym kontekście omówił sytuację i działania Oddziału, jak również i całej partii, w okresie od czerwca 2015.  W części końcowej podziękował wszystkim Sympatykom i Członkom, którzy okazali pieniężną, materialną i fizyczną pomoc O/Nowosądeckiemu KNP. Prezes Paciej poinformował i pogratulował Kol. Tomaszowi Chowańcowi wyboru na Sędziego Zwyczajnego Sądu Naczelnego KNP.

        Po sprawozdaniach Skarbnika i Komisji Rewizyjnej przystąpiono do dyskusji nad absolutorium dla Zarządu Oddziału. Następnie przystąpiono do głosowania absolutorium dla Zarządu. Komisja skrutacyjna ogłosiła, że w głosowaniu tajnym Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium.     

W toku dalszej części zebrania:

1/ Dokonano ukonstytuowania Władz Oddziału i przydziału funkcji roboczych:

a/ Zarządu Oddziału w składzie:

- Andrzej Paciej – prezes

- Krzysztof Klemczak – sekretarz /administrator strony oddziałowej i obsługa poczty/

- Kamil Stojek – skarbnik

b/ Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Tomasz Chowaniec – przewodniczący

- Mariusz Mucha – członek

Kolega Kamil Stojek podjął się kontynuacji pełnienia obowiązków kierownika Biblioteki Feliksa Konecznego.

2/ Uchwalono pozostawienie składki łącznej (oddziałowej i centralnej) w wysokości 25zł/m-c.

Część centralna może być przekazywana samodzielnie przez każdego członka na konto centralne partii.

3/ Omówiono plan działania Oddziału w 2-giej połowie 2016 r.

4/ W dyskusji nad bieżącą sytuacją polityczną w Polsce zwrócono uwagę m.in., że także  według obecnego układu prezydencko – rządowo – parlamentarnego /włącznie z przytłaczającą większością opozycji/, receptą na narastające negatywne zjawiska trwającej od 25-lat rekonstrukcji socjalizmu,  jest kontynuacja, reformowanie i aplikacja nowych rozwiązań socjalistycznych.

Na tym punkcie zakończono Walne Zebranie O/Nowosądeckiego KNP.

Krzysztof Klemczak                                                                                      

Sekretarz Oddziału Nowosądeckiego KNP

 

 

Strona 5 z 36


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl