Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego KNP - 22/02/2014

Email Drukuj PDF

 

ZAWIADOMIENIE

 

       Na podstawie punktu 3 Statutu Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy zwołuję Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy na dzień 22.02.2014r. na godz.16.00 /I termin/; (16.15 – II termin) w siedzibie Oddziału Nowosądeckiego KNP przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3 / w Nowym Sączu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Oddziału.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Oddziału.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Prezesa Oddziału.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału.

11. Wybór Komisji Rewizyjnej.

12. Uchwalenie składki oddziałowej.

13. Ustalenie działań Oddziału w roku 2014.

14. Wolne wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                

Z poważaniem

Andrzej Paciej

Prezes Oddziału Nowosądeckiego KNP

Komunikat wyborczy O/Nowosądeckiego KNP

Email Drukuj PDF

       W związku z decyzją Władz Kongresu Nowej Prawicy o wzięciu udziału w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego,  Oddział Nowosądecki KNP przystępuje (na obszarze statutowego umocowania Oddziału) do aktualizacji bazy danych osób chętnych do pomocy w akcji zbórki podpisów i pracy w obwodowych komisjach wyborczych oraz koordynacji tych działań na poziomie gminy (tzw. Koordynatora Gminnego), a także w innych formach wsparcia.

        Na naszej stronie WWW w zakładce "Wykaz Koordynatorów Powiatowych" (w sekcji Wybory 2014), zamieszczamy wykaz Koordynatorów Powiatowych (KP) wraz z wykazem gmin, liczbą obwodowych komisji wyborczych  w danej gminie oraz Koordynatorem Gminnym (KG) - o ile taki istnieje. Zamieściliśmy także linki, które odsyłają do wykazu Obwodowych Komisji Wyborczych w konkretnej gminie.

        Gorąco prosimy naszych Sympatyków o włączenie się w ten istotny wątek pracy organizacyjnej Kongresu Nowej Prawicy.

        Przypominamy, że zgłoszenie kandydata do pracy w obwodowej komisji wyborczej wymaga zameldowania na terenie gminy, w której ta komisja się znajduje.

Wymagane w tym zakresie dane to: imię/imiona (jak w dowodzie osobistym) i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego, nr tel..

 

Z poważaniem

Andrzej Paciej

- Prezes O/Nowosądeckiego KNP

- Koordynator w okręgu sejmowym nr 14

Tomasz Cukiernik ponownie w Nowym Sączu

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy na wykład z prezentacją poświęcony przybliżeniu problematyki stosunków izrealsko - palestyńskich, który poprowadzi Pan Tomasz Cukiernik (m.in. publicysta "Najwyższego Czasu!"). Tytuł wykładu "Palestyna - oblicza sąsiedztwa".

Wykład zorganizowany jest we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem CIVITAS CHRISTIANA w Nowym Sączu.

Przypominamy, iż Pan Tomasz Cukiernik, był już dwukrotnie gościem Wszechnicy Myśli Prawicowej w Nowym Sączu. W roku 2007 wygłosił on wykład zatytułowany "Prawda i fałsz o dotacjach z UE". Natomiast w roku 2009 poprowadził wykład z prezentacją pt. "Nowa Zelandia - reformy wolnorynkowe zakończone sukcesem".

Tradycyjnie organizowanemu przez nas wykładowi towarzyszyć będzie Kiermasz Książki Prawicowej, skorzystać także będzie można z oferty Biblioteki im Feliksa Konecznego.

 

O/Nowosądecki KNP

"Palestyna - oblicza sąsiedztwa" - wykład Tomasza Cukiernika - 08/02/2014 godz 17:00

Email Drukuj PDF


Ruszyła strona do zbiórki podpisów poparcia w wyborach do PE

Email Drukuj PDF

Po szczegóły odsyłamy do portalu głównego KNP - bezpośredni link tutaj

 

Strona 36 z 38


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl