Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Zbiórka podpisów PE 2014 apel JKM

Drukuj PDF

Nagrody książkowe Oddziału Nowosądeckiego KNP dla najlepszych zbieraczy podpisów

Drukuj PDF

 

Wśród zbierających podpisy na rzecz zarejestrowania listy przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody książkowe (termin końcowy: 22 marca 2014 do godz 15:00)

 

I Nagroda

 Janusz Korwin- Mikke;

„W prostym zwierciadle”

z autografem Autora,

 

dla każdego Zbieracza, który dostarczy 100 podpisów

poparcia dla Nowej Prawicy – Janusza Korwin-Mikke

 

 

 

II Nagroda

Thomas J. Stanley, William D. Danko:

“Sekrety amerykańskich milionerów”

z autografem naszego Kandydata

Pana Szymona Jamro

 

dla każdego Zbieracza, który dostarczy 50 podpisów

poparcia dla Nowej Prawicy – Janusza Korwin-Mikke

 

 

 

z życzeniami zdobycia jak największej ilości nagród,

Andrzej Paciej

- Prezes O/Nowosądeckiego KNP

Akcja - zbiórka podpisów w Oddziale Nowosądeckim KNP

Drukuj PDF

 

Zwracam się z prośbą zarówno do Członków, jak i do naszych Sympatyków, o aktywne włączenie się w zbiórkę podpisów na rzecz zarejestrowania listy kandydatów na posłów do PE z ramienia Nowej Prawicy – Janusza Korwin-Mikke.

 

Sprawy formalne i porządkowe:

1/ Listę na podpisy można pobrać klikając LISTA lub kontaktując się z naszymi Koordynatorami za pośrednictwem Kontaktów organizacyjnych

2/ Podpisy zbieramy dla okręgu wyborczego nr 10 (województwa małopolskie i świętokrzyskie),  czyli od osób na stałe zameldowanych w obu tych województwach.

3/ Wszystkie dane (imię i nazwisko, adres /miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, pesel) muszą być wypełnione czytelnie i bez błędów. Poza własnoręcznym podpisem, listy może wypełnić ktoś inny, np. osoba zbierająca. Miejscowość wiejską poprzedzamy kodem.

Instrukcja sczegółowa 

4/ Listy z zebranymi podpisami dostarczamy za pośrednictwem Kontaktów organizacyjnychNa odwrocie listy proszę podać imię i nazwisko oraz nr tel. osoby zbierającej podpisy.

5/ Osoby chcące łączyć zbiórkę podpisów z pracą w obwodowych komisjach wyborczych zgodnie z Komunikatem wyborczym Oddziału Nowosądeckiego proszone są o kontaktowanie się z Koordynatorami z Wykazu koordynatorów powiatowych

6/ Termin zakończenia zbiórki podpisów w Oddziale Nowosądeckim ustalam na dzień 22 marca (tj. sobota) 2014r. Mam nadzieję, że na zaplanowanym dzień później, (23 marca 2014r.) Wielkim Kongresie Prawicy w Warszawie, Oddział Nowosądecki KNP, dzięki swoim Sympatykom będzie mógł przekazać informację o pomyślnym zakończeniu zbiórki podpisów.

A więc, Obrońcy cywilizacji łacińskiej do dzieła !

 

Z poważaniem,

Andrzej Paciej

- Prezes O/Nowosądeckiego KNP

- Koordynator Oddziałowy KNP

Nasz Kandydat w Wyborach do PE 2014

Drukuj PDF

 

Szymon Jamro – krótka informacja

Urodzony w Gorlicach, lat 35, inżynier budownictwa lądowego, przedsiębiorca.

Żona Anna, ojciec sześciorga dzieci wychowywanych i kształconych systemem edukacji domowej w domu rodzinnym.

Katolik związany z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X.

Członek Stowarzyszenia "Ojcowie w obronie dzieci i integralności rodziny" 

Wielokrotnie reprezentował środowisko konserwatywnych liberałów pod wodzą Janusza Korwin-Mikke w wyborach do różnych szczebli władzy ustawodawczej. 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia:

Spot wyborczy Oddziału Nowosądeckiego UPR z roku 2009, Szymon Jamro /od 1,22min./:

 

Oddział Nowosądecki KNP

Relacja z Walnego Zebrania Oddziału Nowosądeckiego KNP

Drukuj PDF

 

         W dniu 22 lutego 2014r. odbyło się zgodnie z planem Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy.

 

        Rozpoczynając część sprawozdawczą, prezes Andrzej Paciej przypomniał, że statutowy cel KNP jakim jest odrodzenie i przywrócenie w życiu publicznym Polski norm i zasad cywilizacji łacińskiej wymaga ciężkich, systematycznych, długofalowych, moralnie godziwych działań w zakresie pracy organicznej i pracy u podstaw.

        Następnie omówił sytuację i okoliczności działania Oddziału w ostatnim okresie.       

        W części końcowej podziękował wszystkim Sympatykom i Członkom, którzy okazali pieniężną, materialną i fizyczną pomoc O/Nowosądeckiemu KNP. Szczególne podziękowania skierował prezes Andrzej Paciej pod adresem sponsorów dzięki, którym utrzymywana jest siedziba Oddziału Nowosądeckiego.

        Następnie  krótkie sprawozdania zdali Paweł Niedośpiał (skarbnik) i Tomasz Chowaniec (przewodniczący Komisji Rewizyjnej).

        Po dyskusji nad absolutorium dla Zarządu Oddziału przystąpiono do głosowania nad udzieleniem go (bądź nie) dla Zarządu Oddziału. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja skrutacyjna ogłosiła, że w głosowaniu tajnym Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium.     

      

W toku dalszej części zebrania:

1/ Dokonano ukonstytuowania Władz Oddziału i przydziału funkcji roboczych:

a/ Zarządu Oddziału w składzie:

- Andrzej Paciej – prezes

- Krzysztof Klemczak – sekretarz /administrator strony oddziałowej i obsługa poczty/

- Paweł Niedośpiał – skarbnik /obsługa subkonta/

b/ Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Tomasz Chowaniec – przewodniczący

- Maciej Berezowski – członek

Kolega Kamil Stojek podjął się kontynuacji pełnienia obowiązków kierownika Biblioteki Feliksa Konecznego, a kol. Maciej Berezowski kontynuacji administracji oddziałowym Facebook-iem

 

2/ Uchwalono od drugiego kwartału 2014r. nową łączną składkę (oddziałową i centralną) w wysokości 25zł/m-c.

Część centralna może być przekazywana samodzielnie przez każdego członka na konto centralne partii.

 

3/ Prezes Andrzej Paciej, przekazał informację, że kandydatem z ramienia Oddziału Nowosądeckiego w wyborach do PE zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. będzie Pan Szymon Jamro (patrz zakładka Wybory 2014 - Nasz kandydat) - nr 4 na liście NP JKM w okręgu nr 10.

 

4/ Omówiono plan działania Oddziału w najbliższej przyszłości z uwzględnieniem zarysu zadań wynikających z decyzji władz naczelnych Kongresu Nowej Prawicy o wzięciu udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Po tym punkcie zakończono Walne Zebranie O/Nowosądeckiego KNP.

 

                                                                                      

Oddział Nowosądecki KNP

Strona 35 z 38


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl