Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki

Relacja z Walnego Zebrania Oddziału Nowosądeckiego KNP

Drukuj PDF

W dniu 10 października 2017r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy.

W części sprawozdawczej, prezes Andrzej Paciej omówił sytuację i okoliczności działania Oddziału, jak również całej Partii, za mijający okres oraz podziękował wszystkim Sympatykom i Członkom, którzy okazali pieniężną, materialną i fizyczną pomoc Oddziałowi Nowosądeckiemu KNP.             

Po sprawozdaniach Skarbnika i Komisji Rewizyjnej przystąpiono do dyskusji, a następnie do głosowania nad absolutorium dla Zarządu Oddziału. Komisja skrutacyjna ogłosiła, że w głosowaniu tajnym Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium.     

W toku dalszej części zebrania:

1/ Dokonano ukonstytuowania Władz Oddziału i przydziału funkcji roboczych:

a/ Zarządu Oddziału w składzie:

- Andrzej Paciej – prezes

- Krzysztof Klemczak – sekretarz /administrator strony oddziałowej i obsługa poczty/

- Kamil Stojek – skarbnik

b/ Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Tomasz Chowaniec – przewodniczący

- Mariusz Mucha – członek

Kolega Kamil Stojek podjął się kontynuacji pełnienia obowiązków kierownika Biblioteki im. Feliksa Konecznego.

2/ Uchwalono pozostawienie składki łącznej (oddziałowej i centralnej) w wysokości 25zł/m-c.

Część centralna może być przekazywana samodzielnie przez każdego członka na konto centralne partii.

3/ Omówiono plan działania Oddziału na okres 2017/2018.

4/ W dyskusji nad bieżącą sytuacją polityczną w Polsce zwrócono uwagę, że także w ramach „dobrej zmiany” państwowość polska oddala się od norm i zasad cywilizacji łacińskiej, zmierzając - z zadziwiającą konsekwencją - ku bizantyńsko-turańskiej hybrydzie państwa-lewiatana…

Na tym punkcie zakończono Walne Zebranie O/Nowosądeckiego KNP.

 

Krzysztof Klemczak 

Sekretarz Oddziału Nowosądeckiego KNP

Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy

Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie punktu 3.1.b Statutu Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy zwołuję Walne Zebranie Oddziału Nowosądeckiego Kongresu Nowej Prawicy na dzień 10.10.2017 r. na godz.16.00 w siedzibie Oddziału Nowosądeckiego KNP przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3 / Ip w Nowym Sączu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Oddziału.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Oddziału.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Prezesa Oddziału.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału.

11. Wybór Komisji Rewizyjnej.

12. Uchwalenie składki oddziałowej.

13. Ustalenie działań Oddziału w 2017/2018 roku.

14. Wolne wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad.

 

Andrzej Paciej

Prezes Oddziału Nowosądeckiego KNP

 

Relacja wideo z Nowego Targu

Drukuj PDF

 

Dr Wojciech Golonka

„CZY WSPÓŁCZESNY KATOLIK

JEST JUŻ PROTESTANTEM ?”

 Nowy Targ - 17.06.2017r.

Relacja video

 

 

 

W związku z wynikłą sytuacją losową, prof. Marcina Karasa zastąpił jego doktorant - Pan Wojciech Golonka, któremu jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że dr Wojciech Golonka był naszym gościem już w roku 2008 /wówczas O/Nowosądeckiego Unii Polityki Realnej/, kiedy wygłosił wykład „Rozumowe dowody na istnienie Boga”. Natomiast w roku ubiegłym moderował dyskusjępo projekcji filmu „Marcel Lefebvre – Biskup w czasie burzy” /w Nowym Sączu, Nowym Targu i Gorlicach/.

 

Czy współczesny katolik jest już protestantem ?

Drukuj PDF

Wykład prof. dr hab. Marcina Karasa w Nowym Targu

Trudno oprzeć się wrażeniu, że polityczno-religijne cele wyznaczone przez twórców protestantyzmu jakimi były zniszczenie cywilizacji łacińskiej i Kościoła rzymskokatolickiego, nie są właśnie finalizowane.  W tym kontekście dzieło duchowej obrony i praktycznego przywracania cywilizacji łacińskiej nie może obyć się bez poważnej refleksji nad procesem i stanem nasączenia życia religijno-politycznego katolików elementami protestantyzmu. Mamy nadzieję, że do w/w refleksji przyczyni się wykład pana prof. dr hab. Marcina Karasa z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na temat:  „Czy współczesny katolik jest już protestantem?” Profesor Marcin Karas jest badaczem-specjalistą w zakresie problematyki kryzysu cywilizacji i przemian religijnych w dobie post oświeceniowej XIX i XX w.

marcinkaras.pl

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Nowy Targ:sobota, 17.06.2017r., godz. 16.00

Aleja Kopernika 12;  SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY

 

/Przypominamy, że Prof. Marcin Karas gościł niedawno na zaproszenie O/Nowosądeckiego KNP w Nowym Sączu. Wygłosił wówczas wykład na temat: „Mitologia nowoczesności”/

 

STANISŁAW MICHALKIEWICZ W NOWYM SĄCZU

Drukuj PDF

„POLSKA WOBEC KOMBINACJI OPERACYJNYCH

NOWY SĄCZ - 23.04.2017r.

Relacja video

 

Strona 4 z 38


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Kongres Nowej Prawicy - Oddział Nowosądecki - strona oficjalna

www.nowaprawicanowysacz.pl